Stichting Traditioneel Jachthoornkorps Garde Jagers

Home

Stichting Traditioneel Jachthoornkorps van het voormalig Garderegiment Jagers.

Het  huidige Jachthoornkorps is in september 2014 formeel opgericht en bestaat geheel uit vrijwilligers, waaronder enkele voormalige dienstplichtige muzikanten.

De stichting heeft ten doel het voortzetten van de traditie van het voormalig (dienstplichtig) Jachthoornkorps van het Garderegiment Jagers, zoals deze functioneerde in de periode 1956 - 1995. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van authentieke instrumenten en/of instrumenten die passen bij de bijzondere klank en uitstraling van het Jachthoornkorps. Het streven is om zowel muzikaal als qua exercitie te voldoen aan de gestelde eisen van destijds.

De slagwerk-sectie krijgt haar instructie van de heer Bert Schram, eindverantwoordelijk adjudant b.d. Hans Matla.  De mars- en showexercitie staat onder leiding van Sander van Ingen, die tevens optreedt als  Maître de Clairon. Het muzikale geheel staat o.l.v. adjudant b.d. Rudy Böhmer en diens vervanger Gijs Maas.

Vriend worden van het Jachthoornkorps

Lustrum CD 70 jaar Garde

Bij KB nr 5 van 20 mei 1948 heeft de toenmalige Prinses-regentes Juliana per 1 juni 1948 de regimenten Grenadiers, Jagers en Fuseliers Prinses Irene de status van Garderegiment verleend.

Je wordt vriend als je het Jachthoornkorps Garde Jagers een warm hart toedraagt en je de stichting met vrijwilligers wilt steunen. Als je wilt dat de stichting de traditie van het jachthoornkorps voortzet, dan kan je de stichting financieel ondersteunen.

Verder

Verder

Als je het Jachthoornkorps Garde Jagers een warm hart toedraagt en je wilt de stichting met vrijwilligers steunen word dan Vriend.

Nieuws!