Stichting Traditioneel Jachthoornkorps Garde Jagers

Aanmeldformulier muzikant

De aanmelding wordt bevestigd en besproken in het bestuur en met de muzikale leiding. Hierin wordt bepaald of de persoon en het instrument binnen de huidige samenstelling en bezetting kan worden opgenomen. Indien nodig vindt overleg plaats met de dirigent.

Hierna wordt door de secretaris contact opgenomen met de aanmelder voor nadere informatie over zijn/haar antecedenten. Op basis van de verkregen informatie wordt bepaald of de betreffende muzikant wordt uitgenodigd voor de eerstvolgende reguliere repetitie.

Hier wordt kennisgemaakt met bestuur, dirigent, instructeurs en de muzikanten. Hij/zij wordt in de gelegenheid gesteld om mee te spelen in het orkest op zijn/haar instrument. Hierin wordt beoordeeld of de muzikant in eerste instantie voldoet aan de volgende voorwaarden:


-  Voldoende kennis van het muziekschrift.

-  Een redelijke tot goede speelvaardigheid op het gekozen instrument

-  Fysiek naar behoren kunnen functioneren tijdens een marcherend optreden

-  Sociaal passend binnen de muzikantengroep

-  In staat en bereid om in principe bij alle repetities en optredens aanwezig te zijn.

-  Er een passend ceremonieel tenue is


Na afloop van de repetitie wordt door het bestuur en muzikale leiding geëvalueerd of er met de muzikant wordt doorgegaan, of dat nog een repetitie nodig is om hem/haar te beoordelen. Indien de evaluatie positief uitvalt, zal de muzikant worden toegelaten tot het korps.


Aanmelden als nieuwe muzikant, vul dan onderstaand formulier volledig in en klik op verzenden

Verplicht veld: Vul hier de instrumentengroep in die je voorkeur heeft om de aanmeldprocedure te kunnen starten. Bij een leeg veld kan de procedure niet opgestart worden.
Beschrijf iets over je muzikale achtergrond en/ of ervaring
0%
Sommige verplichte velden zijn niet ingevuld. Check het formulier en verzend het opnieuw.

Procedure