Stichting Traditioneel Jachthoornkorps Garde Jagers

Muzikale leiding

Adjudant bd Rudy Böhmer


Vanaf 1 januari 2014 heeft Rudy Böhmer de algemene muzikale leiding over het Jachthoornkorps Garde Jagers.

De in Velp geboren (1954) Rudy Böhmer heeft zijn brede muzikale ervaringen voornamelijk opgedaan tijdens een 32 jarige loopbaan bij de kapel van de Koninklijke Luchtmacht. Het tamboerkorps van deze kapel heeft hij in de jaren 80 van de vorige eeuw omgevormd tot Drumfanfare. Destijds uniek binnen de krijgsmacht. Voor deze Drumfanfare heeft hij een aantal composities en vele arrangementen geproduceerd.

Lees meer: Rudy  Böhmer

Sander van Ingen


De in Lienden geboren (1979) Sander van Ingen is op jonge leeftijd in de amateurmuziek begonnen als slagwerker bij  jachthoornkorps Chr. Showkorps De Bazuin – Leerdam. Waarnaar er nog meer muziekverenigingen volgden.

Op 25 Maart 2006 heeft hij het Tamboer – Maître examen gehaald onder leiding van Eerste Luitenant bd Ed Knoop.  

Van 2009 – 2023 was hij Tamboer – Maître  van Muziekvereniging M.E.T.R.O Scheveningen, zij hebben sinds die tijd 4 keer deelgenomen aan het Wereld Muziek Concours Kerkrade, met goede resultaten.

Lees meer: Sander van Ingen

Bert Schram


In Delft geboren en opgegroeid wekte de muziek van Taptoe Delft al jong de interesse van Bert Schram. Vanaf zijn 10e jaar werd hij lid van Excelsior Delft, waar hij eerst als slagwerker, tambour-maître en later als slagwerk- en showinstructeur vele jaren doormaakte. Hij schreef daarbij menige shows voor taptoes en concoursen (waaronder het WMC).

Bert vervolgde zijn muzikale carrière als instructeur bij diverse andere verenigingen, maar besloot toch ook zelf de trom weer op te pakken en sloot zich aan bij het Traditioneel Jachthoornkorps Garde Jagers, alwaar men hem ook voor slagwerk instructie graag inzet en Bert deze twee rollen momenteel beiden vervult.

Gijs Maas

In voorbereiding

Lees meer: Gijs Maas