Organisatie

Het Traditioneel Jachthoornkorps Garde Jagers is een activiteit dat wordt georganiseerd door de Stichting Traditioneel Jachthoornkorps van het voormalig Garderegiment Jagers krachtens het convenant dat met Defentie is gesloten.

Samenstelling bestuur van de stichting:

Voorzitter: J.C.M. van den Bos
Luitenant-kolonel bd

Secretaris: G.T.J. Maas

Penningmeester: M. Velthuis

Lid:: H. Matla
Adjudant bd

Lid:: H. Dolkens

Lid:: G. van der Zwan

Adres en contact:

Stichting Traditioneel Jachthoornkorps Garde Jagers
Dolomiet 21
2719 TK Zoetermeer
E-mail: info@jachthoornkorpsgardejagers.nl

De Stichting is ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 61.39.29.87
Rekeningnummer NL12 INGB 0006 6134 58 t.n.v. Traditioneel Jachthoornkorps Garde Jagers

Laatst bijgewerkt:

Copyricht © 2014 Stichting Traditioneel Jachthoornkorps van het voormalig Garderegiment Jagers