Stichting Traditioneel Jachthoornkorps Garde Jagers

Bestuur

Het Traditioneel Jachthoornkorps Garde Jagers is een activiteit die wordt georganiseerd door de Stichting Traditioneel Jachthoornkorps van het voormalig Garderegiment Jagers krachtens het convenant dat met Defensie is gesloten.


Samenstelling stichting bestuur:

Stichting Traditioneel Jachthoornkorps van het voormalig Garderegiment Jagers

Voorzitter:

Penningmeester:

Lid:

Lid:

J.C.M.  van den  Bos

Luitenant-kolonel bd

G.T.J. Maas

M.H. Velthuis

J.E. Matla

Adjudant bd

P. van Hamburg

Privacy

Stichting Traditioneel Jachthoornkorps Garde Jagers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.


Klik hier voor onze privacy policy waarin we je heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.


Overige zakelijke gegevens:

De Stichting is ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 61.39.29.87

Rekeningnummer NL12 INGB 0006 6134 58 t.n.v. Traditioneel Jachthoornkorps Garde Jagers

Beschermheer:

Ere-beschermheer:

Ere-bestuurslid:

J.F. van Rantwijk, MMAS

Luitenant-kolonel der Jagers

Regimentscommandant 11 Infanteriebataljon Garde Grenadiers en Jagers

Drs. L.A.W. Schreurs EMSD

Luitenant-generaal

H. Dolkens

Secretaris:

Adres en contact:


Stichting Traditioneel Jachthoornkorps Garde Jagers

Dolomiet 21

2719 TK Zoetermeer

Contact