Stichting Traditioneel Jachthoornkorps Garde Jagers

Rudy Böhmer

Adjudant bd Rudy Böhmer


Vanaf 1 januari 2014 heeft Rudy Böhmer de algemene muzikale leiding over het Jachthoornkorps Garde Jagers.

De in Velp geboren (1954) Rudy Böhmer heeft zijn brede muzikale ervaringen voornamelijk opgedaan tijdens een 32 jarige loopbaan bij de kapel van de Koninklijke Luchtmacht. Het tamboerkorps van deze kapel heeft hij in de jaren 80 van de vorige eeuw omgevormd tot Drumfanfare. Destijds uniek binnen de krijgsmacht. Voor deze Drumfanfare heeft hij een aantal composities en vele arrangementen geproduceerd. Ook heeft hij gecomponeerd en gearrangeerd voor de kapel van de koninklijke Luchtmacht, waarvoor Rudy de laatste jaren van zijn carrière fungeerde als kapelmeester. In deze hoedanigheid was hij o.a. muzikaal verantwoordelijk voor een aantal Nationale Taptoes en bijzettingen van het Koninklijk Huis te Delft. Momenteel is Rudy dirigent van verschillende drumfanfares. Daarnaast arrangeert hij in opdracht voor allerlei ensembles in diverse genres. Rudy was 15 jaar bestuurslid van de bond van Orkestdirigenten en is hij adviseur van het Wereld Muziek Concours Kerkrade. Zijn grote voorbeeld op het gebied van Harmonie en Fanfare is zijn toenmalige docent aan het Arnhems Conservatorium, Henk van Lijnschoten