Stichting Traditioneel Jachthoornkorps Garde Jagers

Sander van Ingen

Sander van Ingen


Te Lienden geboren (1979) is hij op jonge leeftijd in de amateurmuziek begonnen als slagwerker bij  jachthoornkorps Chr. Showkorps De Bazuin – Leerdam. Waarnaar er nog meer muziekverenigingen volgden.

Op 25 Maart 2006 heeft hij het Tamboer – Maître examen gehaald onder leiding van Eerste Luitenant bd Ed Knoop.  

Van 2009 – 2023 was hij Tamboer – Maître  van Muziekvereniging M.E.T.R.O Scheveningen, zij hebben sinds die tijd 4 keer deelgenomen aan het Wereld Muziek Concours Kerkrade, met goede resultaten.

Sinds Februari 2018 heeft hij zijn eigen mars en show productie bedrijf, waarbij hij zich richt op basis/show exercitie en choreografie. Hij is verantwoordelijk voor de marsexercitie en discipline bij ons korps alsmede voor de showinstructie. Daarnaast is hij ook actief bij andere verenigingen als show instructeur.

Hij is sinds 2023 Maître de Clairon van ons prachtige korps en heeft de leiding bij optredens en taptoes.