Home

Welkom op de site van het Traditioneel Jachthoornkorps van het voormalig Garderegiment Jagers.

Het Jachthoornkorps heeft ten doel het voortzetten van de traditie van het voormalig (dienstplichtig) Jachthoornkorps van het Garderegiment Jagers, zoals deze functioneerde in de periode 1956 - 1995. Hierbij wordt zoveelmogelijk gebruik gemaakt van authentieke instrumenten en/of instrumenten die passen bij de bijzondere klank en uitstraling van het Jachthoornkorps. Het streven is om zowel muzikaal als qua exercitie te voldoen aan de gestelde eisen van destijds.

Het huidige Traditioneel Jachthoornkorps bestaat geheel uit vrijwilligers, waaronder voormalige dienstplichtige-muzikanten en andere getalenteerden. De slagwerk-sectie krijgt haar instructie van de adjudant b.d. Hans Matla. De exercitie staat onder leiding van de Luitenant-kolonel bd. Hans van den Bos. Het muzikale geheel staat onder leiding van Ruud Böhmer

Word Vriend van het Jachthoornkorps Garde Jagers

Lustrum CD " 70 jaar Garde "


Laatst bijgewerkt:

Copyricht © 2020 Stichting Traditioneel Jachthoornkorps van het voormalig Garderegiment Jagers