Stichting Traditioneel Jachthoornkorps Garde Jagers

De geschiedenis van het Jachthoornkorps Garde Jagers gaat terug tot 1936. Toen is er voor eerst met een aantal jachthoorns geoefend en gespeeld. Helaas was dat maar van korte duur. In 1954 werd door de toenmalig regimentscommandant in het kader van het 125-jarig bestaan van de Garderegimenten Grenadiers en Jagers het initiatief genomen om een Jachthoornkorps op te richten. Onder leiding van sergeant der eerste klasse J.H. Jansen werd gestart met de repetities. De bezetting bestond uit 13 jachthoorns, 8 es-trompetten, 5 trommen, 1 grote trom en een bekken. Later aangevuld met bastrompetten voor de klankdiepte en klankkleur. Het eerste optreden vond plaats in juli 1954 in kader van het jubileum en vanwege het succes werd in augustus deelgenomen aan de toenmalige eerste Taptoe Delft. Meerdere optredens volgden en de instrumentale bezetting werd uitgebreid met een bas-tuba. In de loop van de volgende jaren ontwikkelde het Jachthoornkorps Garde Jagers zich tot een niveau dat alom waardering oogstte in binnen- en buitenland.

In Nederland manifesteerde het korps zich vele malen in Taptoe Delft en de NATO Taptoe in Arnhem. Op 25 mei 1962 werd het korps ingedeeld bij het 12de PantserInfanteriebataljon Garde Jagers in Schaarsbergen. De muzikanten waren allen dienstplichtigen en stonden onder leiding van een beroepsinstructeur die tevens als Maître de Clairon optrad. Vele jaren van succesvolle optredens volgden. Het korps heeft 1993 voor de laatste maal opgetreden Tijdens de Nationale Taptoe Breda.

Echter, bij de opschorting van de dienstplicht en als gevolg daarvan het reorganiseren van de militaire muziek binnen Defensie zijn de dienstplichtige jachthoorn- en tamboerkorpsen In 1995 opgeheven.


Jachthoornkorps van het Garderegiment Jagers

Taptoe Breda 1976

Historie

Taptoe Ahoy 2015

Traditioneel Jachthoornkorps van het voormalig Garderegiment Jagers

De dienstplichtige jachthoorn- en tamboerkorpsen  vormden altijd een bijzonder programmaonderdeel in de Nationale Taptoe. Vanuit het publiek is meermalen in enquêtes de behoefte kenbaar gemaakt aan dit soort optredens en in het bijzonder de historische tamboerkorpsenshow. Met name omdat het een massaal, muzikaal, indrukwekkend en kleurrijk optreden was.

In 1996 is met groot succes het Groot Jachthoornkorps Garde jagers (ca. 100 personen) tijdens de taptoe gepresenteerd, dat voor het overgrote deel was gevuld met burgermuzikanten uit verschillende burgermuziekkorpsen. Deze korpsen hebben allen een hoog muzikaal niveau en beheersen de exercitie- en showtechniek.

Deze formule is uitgebreid naar meerdere voormalige tamboerkorpsen en vervolgens bij de Nationale Taptoe Breda 2000 en 2003 en ook tijdens de Nationale Taptoe in Ahoy Rotterdam van 2006, 2010 en 2012 met succes toegepast.

Het enthousiasme over deze optredens heeft er op initiatief van luitenant-kolonel bd. Hans van den Bos en adjudant b.d. Hans Matla toe geleid dat vanaf maart 2011 begonnen is met muzikale repetities voor het Jachthoornkorps onder de vlag van de Nationale Taptoe. Het steeds meer zelfstandig worden van het korps heeft in september 2014 geleid tot de oprichting van de Stichting Traditioneel Jachthoornkorps van het voormalig Garderegiment Jagers.  Een convenant met defensie heeft er voor gezorgd dat het korps mag optreden in de ceremoniële tenues van het voormalig Garderegiment Jagers en kan deelnemen aan (militaire) ceremonieën en evenementen.

Het korps heeft in die hoedanigheid wederom opgetreden tijdens de Nationale Taptoe 2015.

Inmiddels is het Traditioneel Jachthoornkorps Garde Jagers volledig operationeel en treedt op tijdens diverse (militaire) evenementen in binnen- en buitenland. De muziek die wordt gespeeld is authentiek en traditioneel.