Historie

Bij de opschorting van de dienstplicht en als gevolg daarvan het reorganiseren van de militaire muziek binnen Defensie zijn de dienstplichtige jachthoorn- en tamboerkorpsen opgeheven. Deze korpsen vormden altijd een bijzonder programmaonderdeel in de Nationale Taptoe.

Vanuit het publiek is meermalen in enquêtes de behoefte kenbaar gemaakt aan dit soort optredens en in het bijzonder de historische tamboerkorpsenshow. Met name omdat het een massaal, muzikaal, indrukwekkend en kleurrijk optreden was.

In 1996 is met groot succes het Groot Jachthoornkorps Garde jagers (ca. 100 personen) tijdens de taptoe gepresenteerd, dat voor het overgrote deel was gevuld met burgermuzikanten uit verschillende burgermuziekkorpsen. Deze korpsen hebben alle een hoog muzikaal niveau en beheersen de exercitie- en showtechniek.

Deze formule is uitgebreid naar meerdere voormalige tamboerkorpsen en vervolgens bij de Nationale Taptoe Breda 2000 en 2003 en ook tijdens de Nationale Taptoe in Ahoy Rotterdam van 2006, 2010 en 2012 met succes toegepast.

Copyricht © 2020 Stichting Traditioneel Jachthoornkorps van het voormalig Garderegiment Jagers