Instructeurs


RuudBohmer1-199x300

Adjudant bd Rudy Böhmer

Vanaf 1 januari 2014 heeft Rudy Bohmer de algemene muzikale leiding over het Jachthoornkorps Garde Jagers. 

De in Velp geboren (1954) Rudy Böhmer heeft zijn brede muzikale ervaringen voornamelijk opgedaan tijdens een 32 jarige loopbaan bij de kapel van de Koninklijke Luchtmacht. Het tamboerkorps van deze kapel heeft hij in de jaren 80 van de vorige eeuw omgevormd tot Drumfanfare. Destijds uniek binnen de krijgsmacht. Voor deze Drumfanfare heeft hij een aantal composities en vele arrangementen geproduceerd. Ook heeft hij gecomponeerd en gearrangeerd voor de kapel van de koninklijke Luchtmacht, waarvoor Rudy de laatste jaren van zijn carrière fungeerde als kapelmeester.  

Lees meer: Rudy Böhmer


hans matla

Adjudant bd Hans Matla

Vanaf 1 januari 2011 krijgt het slagwerk van het Nationaal Taptoe Jachthoornkorps Garde Jagers instructie van Hans Matla, voormalig slagwerker van het "Trompetterkorps Koninklijke Marechaussee”.

Vanaf zijn jeugdjaren is Hans al actief in de muziek en hij begon zijn muzikale leven bij het tamboer en pijperkorps "Juniorenkorps CJMV" het latere Jachthoorn Trompetter en Pijperkorps " Federatieband CJV" in Den Haag. Hij is daar ruim 40 jaar lid geweest, waarvan een groot aantal jaren als slagwerk-instructeur.

Voor zijn 40 jarig lidmaatschap heeft Hans in 1993 een koninklijke onderscheiding mogen ontvangen. 

Lees meer: Adjudant bd Hans Matla


Hans van den Bos

Luitenant-kolonel b.d. Hans van den Bos

In leiden geboren en van jongs af aan actief in de amateurmuziek. Door de opleiding op de Koninklijke Militaire Academie is hij lid geworden van het Cadettentamboerkorps. Hiermee heeft hij opgetreden op  Taptoe Delft 1974 en later meerdere keren op de Nationale Taptoe Breda. Dit heeft geleid tot zijn deelname in het regieteam van de Taptoe. Hij is dan ook tientallen jaren betrokken geweest bij de organisatie van de Nationale Taptoe. Na de opschorting van de dienstplicht in 1993 en de opheffing van de dienstplichtige korpsen daarna heeft hij op verzoek van de programmacommissie op projectbasis diverse malen de voormalige Jachthoorn- en tamboerkorpsen teruggebracht in het programma van de Nationale Taptoe. 

Lees meer: Luitenant-kolonel b.d. Hans van den Bos


Laatst bijgewerkt

Copyricht © 2020 Stichting Traditioneel Jachthoornkorps van het voormalig Garderegiment Jagers