Hans Matla

hans matlaAdjudant bd Hans Matla


Vanaf 25 oktober 2008 krijgt het slagwerk van het historisch tamboerkorps der Koninklijke Marechaussee instructie van Hans Matla, voormalig slagwerker van het “Trompetterkorps Koninklijke Marechaussee”.

Vanaf zijn jeugdjaren is Hans al actief in de muziek en hij begon zijn muzikale leven bij het tamboer- en pijpercorps “Juniorencorps CJMV” het latere Jachthoorn Trompetter en Pijperkorps “Federatieband CJV” in Den Haag. Hij is daar ruim 40 jaar lid geweest, waarvan een groot aantal jaren als slagwerk-instructeur.

Voor zijn 40 jarig lidmaatschap heeft Hans in 1993 een Koninklijke onderscheiding mogen ontvangen.

Als dienstplichtig sergeant-instructeur aangesteld op de Kaderschool Infanterie (KSI) in Den Bosch gaf hij als hobby les aan het Tamboerkorps KSI.

Ondertussen volgde hij lessen bij de toenmalig centraal instructeur bij de Koninklijke Landmacht de Adjudant Wim Peters.In latere jaren heeft hij zich muzikaal verder bekwaamd bij o.a. de Adjudant Jan Vlijm, Adjudant Ruud Böhmer en Eerste luitenant Ed Knoop.

In de jaren 80 van de vorige eeuw is Hans als militair verantwoordelijk geweest voor de Ceremoniële Tenuen van Land-, Luchtmacht en Marechaussee en heeft daardoor nauwe relaties met de militaire muziek gekregen .Het is dan ook om die reden, dat na het verlaten van de actieve dienst bij de Koninklijke Landmacht hij is toegetreden als slagwerker van het “Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee”.

In zijn muzikale loopbaan gaf hij slagwerkinstructie aan diverse korpsen, zoals jachthoornkorpsen, drumfanfares en drumbands van fanfares, in diverse divisies met uitstekende resultaten tijdens nationale concoursen en het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. 

Adjudant bd Hans Matla is daarnaast nog actief betrokken bij de “Nationale Taptoe” en o.a. nauw betrokken bij de burgerinbreng in de programmering van zowel het hoofd- als het voorprogramma

Copyricht © 2020 Stichting Traditioneel Jachthoornkorps van het voormalig Garderegiment Jagers