Hans van den Bos

Hans van den Bos

Luitenant-kolonel b.d. Hans van den Bos

In leiden geboren en van jongs af aan actief in de amateurmuziek. Door de opleiding op de Koninklijke Militaire Academie is hij lid geworden van het Cadettentamboerkorps. Hiermee heeft hij opgetreden op  Taptoe Delft 1974 en later meerdere keren op de Nationale Taptoe Breda. Dit heeft geleid tot zijn deelname in het regieteam van de Taptoe. Hij is dan ook tientallen jaren betrokken geweest bij de organisatie van de Nationale Taptoe. Na de opschorting van de dienstplicht in 1993 en de opheffing van de dienstplichtige korpsen daarna heeft hij op verzoek van de programmacommissie op projectbasis diverse malen de voormalige Jachthoorn- en tamboerkorpsen teruggebracht in het programma van de Nationale Taptoe. In maart 2011 heeft hij het initiatief genomen om het voormalig Jachthoornkorps Garde jagers her op te richten onder de vlag van de Nationale Taptoe en gebruik te maken van burgermuzikanten op vrijwillige basis. Dit initiatief was succesvol en heeft geleid tot een zelfstandige Stichting Traditioneel Jachthoornkorps Garde Jagers.  Hij is voorzitter van deze Stichting, treed op als Maître de Clairon en is verantwoordelijk voor de exercitie en discipline.

Copyricht © 2020 Stichting Traditioneel Jachthoornkorps van het voormalig Garderegiment Jagers