Organisatie


Het Traditioneel Jachthoornkorps Garde Jagers is een activiteit die wordt georganiseerd door de Stichting Traditioneel Jachthoornkorps van het voormalig Garderegiment Jagers krachtens het convenant dat met Defensie is gesloten.

Samenstelling bestuur van de stichting:

Voorzitter: J.C.M. van den Bos
Luitenant-kolonel bd

Secretaris: G.T.J. Maas

Penningmeester: M. Velthuis

Lid: H. Matla
Adjudant bd

Lid: H. Dolkens

Lid: G. van der Zwan

Adres en contact:

Stichting Traditioneel Jachthoornkorps Garde Jagers
Dolomiet 21
2719 TK Zoetermeer
E-mail: Informatie aanvragen
E-mail: Optreden aanvragen


Privacy

Stichting Traditioneel Jachthoornkorps Garde Jagers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Klik hier voor onze privacy policy waarin we je heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.


Overige zakelijke gegevens:

De Stichting is ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 61.39.29.87
Rekeningnummer NL12 INGB 0006 6134 58 t.n.v. Traditioneel Jachthoornkorps Garde JagersLaatst bijgewerkt:

Copyricht © 2020 Stichting Traditioneel Jachthoornkorps van het voormalig Garderegiment Jagers